DOKI airdrop

$DOKI airdrop for FLIX, ATOM, OSMO, KUJI, INJ, TIA, HUAHUA, STARS, AKT stakers!

$DOKI

Snapshot: ???
Claimdate: ???

Twitter: https://twitter.com/doki_coin
Telegram: https://twitter.com/doki_coin
Website: https://dokicoin.io/